شهروند- سازمان مالیات بردرآمد کانادا که با نام اختصاری سی آر ای شناخته می شود به یکی از کارمندان زن خود در استان انتاریو که از جانب رئیس اش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است، غرامتی بیش از ۶۰,۰۰۰ دلار پرداخت می کند.

دولت فدرال تشخیص داده است که سازمان سی آر ای در این پرونده به درستی عمل نکرده است و از سوء رفتار جنسی جلوگیری به عمل نیامده است. این مبلغ در سه بخش و هرکدام به دلیل ویژه ای به خانم دورو (Doro) پرداخت خواهد شد. خانم دورو که در مرکز همیلتون کار می کرد از طریق رئیس مستقیم آقای دومینیک دیپولیتو ( Dominic D’Ippolito) مورد گونه های مختلف آزار جنسی قرار گرفت و سی آر ای به جای این که جلوی متهاجم را بگیرد خانم دورو را به شهری دیگر منتقل کرد و سپس جای میزش را علیرغم خواسته اش تغییر داد. به گزارش هیئت دولت فدرال در برخورد با این جرایم فرد متخاصم باید تنبیه شود و هیچگونه مشکلی نباید برای فرد قربانی ایجاد گردد اما درباره ی خانم دورو چنین اتفاقی نیفتاد.

آقای دومینیک دیپولیتو بارها در اداره به صورت فیزیکی این خانم را مورد آزار قرار داد و بارها او را تهدید کرد که خانه اش را نگاه می کند. سی آر ای موظف است که قوانین جدی تری برای جلوگیری از چنین رفتارهایی در محل کار اعمال کند.