بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ی ما، بر اثر عملکردهای نادرست، نابسامانی، سوءاستفاده و روش های سرکوبگرانه، روز به روز تعمیق و گسترش 

 

شهروند ۱۲۶۸ ـ ۱۱ فوریه ۲۰۱۰

 

کانون مدافعان حقوق کارگر طی بیانیه ای خواستار آزادی علیرضا ثقفی عضو کانون نویسندگان شده است. در این بیانیه آمده است:

بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ی ما، بر اثر عملکردهای نادرست، نابسامانی، سوءاستفاده و روش های سرکوبگرانه، روز به روز تعمیق و گسترش بیشتری می یابند. ساکت کردن معترضان و آزادی خواهان از راه های خشونت بار، ارعاب و دستگیری، محاکمه و صدور احکام سنگین و بی پایه ، گرچه به ظاهر بخش هایی را آرام می کند، اما از سوی دیگر شرایط جامعه را ملتهب تر می سازد…

…در این اثنا، دستگیری های بی مورد و ناشی از گسترش سوءظن های امنیتی فزونی گرفته است. یکی از آخرین دستگیری ها، متوجه علیرضا ثقفی عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون نویسندگان ایران شده است.

این بیانیه ضمن بی پایه خواندن دستگیری ها خواستار آزادی علیرضا ثقفی و همه ی فعالان کارگری زندانی و سایر زندانیان شده است.

گفتنی است علیرضا ثقفی از سوی دادگاه انقلاب به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.