شهروند- در سال ۲۰۱۳ گروهی از متقاضیان پناهندگی که در هنگ کنگ زندگی می کردند به درخواست یک وکیل کانادایی ساکن مونترال پاسخ دادند و به ادوارد اسنودن کمک کردند تا پنهان شود. دو تن از این پناهجویان ونسا رودل (Vanessa Rodel) 42 ساله و دختر هفت ساله اش کینا هستند که در آن زمان از فیلیپین گریخته بودند و در هنگ کنگ حضور داشتند. آنها در سال ۲۰۱۰ از دولت کانادا تقاضای پناهندگی کردند که این درخواست بعد از مدتی رد شد.

ادوارد اسنودن، کارمند قراردادی آژانس امنیت ملی ایالات متحده ی آمریکا، در سال ۲۰۱۳ به دلیل افشای اسناد محرمانه ی این سازمان تحت تعقیب مقامات و پلیس آمریکا بود و مجبور شد از کشور فرار کند. اسنودن مدتی در هنگ کنگ اقامت داشت و در این مدت بنا به درخواست وکیل کانادایی اش در خانه های پناهجویان اقامت کرد. اسنودن سرانجام به روسیه رفت و همچنان در آنجا اقامت دارد. یک سازمان غیرانتفاعی به نام For the Refugees می گوید که درخواست پناهندگی ونسا و دخترش پذیرفته شده است و به کمک اسپانسرهای خصوصی به کانادا خواهند آمد. این پناهجویان در آن زمان خود با خطرات جدی مواجه بودند اما به اسنودن کمک کردند تا زنده بماند و به مکان امن برسد.