حوری صهبا از کمیته حمایت از کارگران ایران در تورنتو از دستگیری صد تن از کارگران مهاجر توسط پلیس اداره مهاجرت خبر داده است.

شهروند ۱۲۲۷ ـ ۳۰ اپریل ۲۰۰۹


 

کارگران زندانی را آزاد کنید


 


 

حوری صهبا از کمیته حمایت از کارگران ایران در تورنتو از دستگیری صد تن از کارگران مهاجر توسط پلیس اداره مهاجرت خبر داده است.

در گفت وگوی تلفنی با خانم صهبا، او درخصوص پشتیبانی کمیته ی حمایت از کارگران ایران در تورنتو از کارگران مهاجر دستگیر شده گفت: کارگران ایران و جهان هم سرنوشت هستند. در ایران ما دو میلیون کارگر افغان داریم که بدون اجازه ی کار و پروانه اقامت دارند زندگی می کنند و در بی حقوقی کامل به سر می برند. ما در آن مملکت زندگی کرده ایم و می دانیم در مملکتی که شهروندان درجه یک تحت فشار هستند، کسانی که هیچ موقعیتی ندارند در چه فشار مضاعفی به سر می برند. همان مسئله در مورد کارگران مهاجر در کانادا نیز صدق می کند. اینها در گروه های بزرگ استخدام می شوند و به کانادا می آیند،عمدتا برای کارهای فصلی و بعد از پایان قرارداد در کانادا باقی می مانند و دولت هم از وجود اینها خبردار است ولی چون بازار کار را ارزان نگه می دارند، در شرایط عادی کاری به آنها ندارد ولی در شرایط فعلی که بحران اقتصادی دامنه اش به کشورهای ثروتمند همچون کانادا هم کشیده شده وجود کارگران بدون اجازه کار، باری ست بر دوش دولت برای اینکه جا را برای کارگران بیکار شده ی کانادایی تنگ می کنند و به همین دلیل دولت کانادا تصمیم گرفته این کارگران را در دسته های بزرگ از کشور اخراج کند.

هفته ی اول ماه اپریل ۴۰ تن از این کارگران به فرودگاه برده شده و به آمریکای لاتین فرستاده شدند. طنز قضیه در اینجاست که درست در آستانه ی روز جهانی کارگر، اول ماه مه، این اخراج ها صورت می گیرد. به همین دلیل کمیته حمایت از کارگران ایران در تورنتو وظیفه ی خودش میداند که از حق اقامت و کار کارگران در هر جای دنیا منجمله کانادا حمایت کند.


 

در ادامه اطلاعیه ای از سوی کارزار "هیچکس غیرقانونی نیست" صادر شده که در اینجا فشرده ی آن را می خوانید و کمیته حمایت از کارگران ایران در تورنتو از راهپیمایی دوم ماه می این کارزار نیز حمایت کرده است. 


 

سازمان خدمات مرزى کانادا Canada Border Services Agency طى یورشى وسیع در شرق تورنتو،  لمینگتون و شهر بردفورد در منطقه سیمکو بیش از ١٠٠ کارگر مهاجر فاقد پروانه کار را بازداشت و زندانی کرد. اکثریت دستگیر شدگان را کارگران چینى و تایلندى تشکیل داده و تعدادی کارگران ویتنامى، آمریکای لاتین، فیلیپینى، تامیل، مکزیکى و کارائیب هم در میان آنها دیده  مى شوند.

درکاناداى استفان هارپر، این روزها، صدها هزار کارگر فاقد پروانه اقامت یا کار در سرتاسر کشور در هراس دیپورت شدن دیده از خواب گشودند.

صبح روز پنج شنبه ١۴ اپریل ماموران اجرایى با هجوم وحشیانه اى به سه شرکت مختلف در شهرهای بردفورد در منطقه  سیمکو و مارکهام، کارگران مهاجر را دستگیر کردند. آژانس مزبور حتى کارگران را تا خانه هایشان در سرتاسر تورنتو بزرگ و حومه تعقیب نمود. در مجموع ٨٠ کارگر دستگیرشدند. آنها را براى ساعت ها دستبند زده و بیحرکت در داخل اتوبوس های go bus نگه داشتند.

در همان روز در لمینگتون انتاریو، ٨ کارگر کشاورزى دستگیر شدند. این کارگران قراردادى در حال رفتن به سر کارهایشان در مزرعه  بودند که توسط پلیس اداره مهاجرت متوقف و بازداشت شدند. همزمان بیش از دوازده کارگر کشاورزى  دیگر در منطقه شرق تورنتوـ دانفورد، مورد حمله قرار گرفته و دستگیر شدند. برخی از ایشان را از خانه هایشان بیرون کشیده  و بازداشت کرده اند.

هنرى از کارگران دستگیر شده در  روز پنج شنبه که در حال حاضر در بازداشتگاه  اداره مهاجرت به سر مى برد، میگوید: "ما میدانیم در این شرایط بحران اقتصادى، کمپانى ها براى صرفه جوئی و سودآوری بیشتر، ما  کارگران مهاجر را استخدام مى کنند. در مورد شخص خود من،  من مجوز کار ندارم ولى مجبورم که کار کنم و براى فرزندانم پولی  بفرستم تا آنها بتوانند به مدرسه بروند.  در این کشور میلیونها کارگر مثل من وجود دارند. ما مایلیم مالیاتهایمان را هم بپردازیم. چرا در این کشور قانونى وجود ندارد تا ما بتوانیم مالیات بپردازیم.  بسیارى از ما کارگران مهاجر داراى مهارتها و قابلیت هاى بسیار زیادى هستیم و مى توانیم در رشد این کشور کمک کنیم در عین حال که براى خانواده هایمان پول مى فرستیم."


فراخوان تظاهرات و راهپیمائی اعتراضی در روز دوم ماه مه!

روز دوم ماه مه، همراه با هزاران نفر از مهاجران جنوب انتاریو به خیابان ها خواهیم آمد تا خواست خود را براى پایان دادن به یورش هاى وحشیانه اداره مهاجرت به کارگران فریاد کنیم. ما خواهان عدالت اجتماعى، احترام به شرافت  انسانی و اجازه اقامت و کار برای تک تک کارگران مهاجر هستیم.

زمان و مکان گردهمایی: شنبه دوم می، ساعت یک بعدازظهر در تقاطع خیابان های شربورن و کارلتون

براى  آگاهی از آخرین خبرها و کسب اطلاعات بیشتر لطفا با افراد و نهادهاى زیر تماس بگیرید:

Farrah Miranda/No One Is Illegal – Toronto / (416.805.7489)

Chris Ramsaroop /Justicia for Migrant Workers/ (647.834.4932)