از آن زمان تاکنون نیما در بیمارستان محک تهران جهت رسیدگی پزشکی و توسط کادر درمانی محک شیمی درمانی می شد و تحت نظر پزشکان این مرکز بود.  

نیما ابراهیم زاده در کنار پدرش بهنام ابراهیم زاده و پدر بزرگش

اما با دستگیرهای ادامه دار بهنام ابراهیم زاده وضعیت پزشکی نیما بار دیگر وخیم و بیماری او تشدید شد و این بار پزشکان خبر از پیوند مغز و استخوان برای فرزند این کارگر زندانی دادند.

خانواده نیما طی این سالها دردها و رنج ها و هزینه های زیادی متحمل شدند، اما متاسفانه بیماری نیما با شیمی درمانی جواب نداد و پزشکان این بار پیوند مغز و استخوان را برای نیما در دستور کار خود قرار دادند. این پروسه در کنار درد، هزینه های زیادی برای این خانواده در پی داشته و دارد.

از هرطریق ممکن که می توانیم این خانواده را کمک کنیم و در حلقه حمایت های وسیع خود قرار بدهیم. این فعال کارگری و کودک در آخرین دستگیری در کرمانشاه در ۲۷ مرداد ماه ۹۷ و در تهران در بیست و یکم آذر۹۷ دستگیر  و به اتهام حضور در مناطق زلزله زده کرمانشاه و حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و … بازداشت و بعد از ماهها حبس در سلول انفرادی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مورد بازجویی قرار گرفت و طی یک دادگاه نمایشی چند دقیقه ای و بدون حضور وکیل از سوی دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ به سرپرستی قاضی ایمان افشاری به شش سال حبس و مطالعه و رونویسی از سه کتاب به نام های دشمن شناسی، ودا، و حکایت زمستان محکوم گردید.