شهروند- سام براون (Sam Brown) ، دانشجوی دانشگاه ایلینوی، در اقدامی غیرمنتظره شلوارش را به یک غریبه قرض داد تا به آزمایشگاه شیمی برود و بتواند نمره اش را کسب کند!

در تاریخ ۹ آوریل ، جیک وولف (Jake Wolf) دو دقیقه قبل از ورود به کلاس متوجه شد که شلوارش برای آزمایشگاه شیمی مناسب نیست و اگر تعویضش نکند نمی تواند نمره ی کلاسش را بگیرد. جیک در حالی که با سرعت در حال دویدن به سمت خوابگاه بود تا شلوار مناسب را بپوشد متوجه سام شد که در حال عبور بود و شلوارش دقیقا چیزی بود که او احتیاج داشت.

جیک می گوید که مطمئن بود فرصت این را ندارد تا به خانه برود به همین دلیل به سمت سام رفته و خیلی غیرمنتظره از او می خواهد که شلوارش را برای دو ساعت به وی قرض دهد. سام با اینکه از این حرف شوکه شده است اما به دلیلی که بر خودش هم روشن نیست قبول می کند. دو غریبه در توالت دانشگاه شلوارهایشان را عوض می کنند.

جیک می گوید حتی این فرصت را نداشت که اسم سام را بپرسد و او را با عنوان شلوار در گوشی ثبت می کند. بعد از پایان کلاس بار دیگر با هم قرار می گذارند و جیک شلوار سام را به همراه یک بیست دلاری که به عنوان تشکر در جیبش پنهان کرده است تحویل می دهد. سام در جواب این که آیا باز هم این کار را تکرار می کند می گوید بستگی به انرژی دارد که از آن غریبه دریافت کند.