روز دوشنبه با آغاز نمایش قدرت حاکمیت در خیابان های تهران که با به راه انداختن هیئت های سینه زنی و مداحی در خیابان انقلاب از روبه روی دانشگاه تهران آغاز شد 


شماره ۱۲۱۸ ـ پنجشنبه  ۲۶ فوریه ۲۰۰۹


 

خبرنامه امیرکبیر: روز دوشنبه با آغاز نمایش قدرت حاکمیت در خیابان های تهران که با به راه انداختن هیئت های سینه زنی و مداحی در خیابان انقلاب از روبه روی دانشگاه تهران آغاز شد کمتر کسی تصور می کرد که این نیروی جیره خوار، در دانشگاه پلی تکنیک به سیل مخالفان دفن شهید در دانشگاه برخورد کند.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن اسلامی این دانشگاه که چندین روز متوالی در مخالفت به این پروژه امنیتی در حال اعتراض بود، روز دوشنبه با ممنوع الورود شدن بیش از ۳۰ دانشجوی این دانشگاه که بیشتر آنها عضو انجمن اسلامی پلی تکنیک بودند مواجه شد، که منجر به بالا گرفتن اعتراضات شد.

دانشجویان با خواندن شعار یار دبستانی و حمل پلاکاردهایی با مضامین روزهای گذشته از قبیل "دانشگاه قبرستان نیست"،"خوارج باز آمدند"،"پروژه امنیتی در دانشگاه محکوم است "یارانمان را آزاد کنید" و دادن شعارهای "دیکتاتور زمانه شهید شده بهانه"،"مرگ بر دیکتاتور"،"انصار برو گمشو" و… مخالفت خود را با این پروژه و بازداشت ۴ دانشجوی پلی تکنیکی نشان میدادند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر نیروهای حزب الله با استفاده از باتوم، اسپری، چاقو و سلاح های دیگر تعدادی از دانشجویان را زخمی کردند و دانشجویان مضروب شده توسط دوستانشان به دانشکده های دانشگاه منتقل شدند.