ماموران امنیتی شب عاشورا ، ششم دی ماه حوالی ساعت یازده و نیم شب وارد خانه خانم مهین فهیمی از مادران صلح شدند و بدون داشتن مجوز اقدام 

 

شهروند ۱۲۶۳ ـ پنجشنبه ۷ ژانویه ۲۰۱۰


 

به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماموران امنیتی شب عاشورا ، ششم دی ماه حوالی ساعت یازده و نیم شب وارد خانه خانم مهین فهیمی از مادران صلح شدند و بدون داشتن مجوز اقدام به تفتیش منزل وی نمودند. وقتی خانم فهیمی خواستار حکم  بازرسی آنها شد ماموران همان جا حکم را نوشتند و به او دادند. مامورین به خانه همسایه در طبقه بالای  خانه خانم فهیمی که از بستگان اوست هم رفتند و آنجا را نیز تفتیش کردند و کامپیوتر همسایه شان را هم با خود بردند.

مامورین در حدود چهار ساعت همسایه و مهمانان خانم فهیمی را بازپرسی کردند و در انتها خانم فهیمی و دو تن از مهمانانش که مسافر بودند و یک تن از بستگان ایشان و اردوان تراکمه  که در نشریات دانشجویی مقاله می نویسد و مهمان منزل خانم فهیمی بوده است را بازداشت کردند و با خود بردند.

فردای آن روز امید منتظری (فرزند خانم فهیمی که در روزنامه هایی چون خبر و خرداد و فرهنگ آشتی مقاله می نویسد و فرزند حمید منتظری از اعدامیان سال ۶۷) و برای پیگیری وضعیت مادرش به اداره پیگیری اطلاعات مراجعه کرده بود را هم بازداشت می کنند.

خانم فهیمی طی تماسی گفته است که او و پسرش در زندان اوین هستند. از شش نفر دستگیرشده در خانه ی خانم فهیمی تا کنون تنها یک تن اسمش به طور رسمی مقابل زندان اوین اعلام و خواستار مدارک هویتش شده اند. گفتنی است که امید منتظری هیچ فامیل درجه یکی در بیرون زندان ندارد  و خواهر او(شکوفه منتظری) مقیم شهر کلن در آلمان است. درست در همین تاریخ ماموران به منزل خانم زهره تنکابنی  که از زندانیان دهه شصت است رفته اند و او را در منزلش بازداشت کردند. خانم تنکابنی شوهرش را در کشتارهای سال شصت و هفت از دست داده و از مادران صلح است. شوهر خانم فهیمی و خانم تنکابنی هر دو درگورهای دسته جمعی خاوران خاک شده اند.