شهروند- چند روز پیش بر اثر سقوط یک سکو در خانه ای در منطقه ی لانگلی استان بریتیش کلمبیا، دهها نفر که برای برگزاری جشن عروسی دور هم جمع شده بودند به شدت زخمی شدند و آسیب دیدند.

این اتفاق حوالی ساعت ۶ بعد از ظهر ۱۹ آوریل افتاد و وقتی پلیس به خانه ای در این محله رسید دهها نفر بر روی زمین پراکنده افتاده بودند و از همه جا صدای ناله و جیغ می آمد.

حدود ۱۰۰ نفر در این مراسم حضور داشتند و مجروحین سنین مختلفی دارند از کودک تا پیر. از میان مجروحین سه نفر شرایط بسیار وخیمی دارند، یک نفر به وسیله ی هلی کوپتر به بیمارستان انتقال داده شده است، چندین نفر دچار شکستگی و جراحات بدنی گوناگون شده اند و بسیاری دیگر جراحات خفیفی برداشته اند. این اتفاق بسیار دردناک  و بی سابقه گزارش شده است.

در این حادثه ی ناگوار سکویی که بخشی از مراسم بر روی آن در حال انجام بوده، به ناگهان سقوط می کند. به گفته ی یکی از همسایگان، صدای سقوط این سکو بسیار مهیب بوده است و مردم به اطراف می دویدند و  جیغ می زدند.