شهروند- با آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا، غازهای کانادایی شروع به تخم گذاری می کنند و فصل زاد و ولد آنها نیز آغاز می شود. این حیوانات در این فصل بسیار سرکش و وحشی هستند و از هیچ خشونتی برای حفاظت از تخم هایشان دریغ نمی کنند. غازهای کانادایی پرندگان محافظت شده هستند و هیچ کس اجازه ی آزار و اذیت و آسیب رساندن به آنها را ندارد. آنها هر سال یک دوره به هنگام تخم گذاری وحشی می شوند و بعد از مدتی دوباره به حال عادی خود بازمی گردند.

غازهای کانادایی عادت دارند در مکان های شلوغ و پر رفت و آمد تخم گذاری کنند و نه تنها در برابر عابرین پیاده بسیار پرخاشگرانه رفتار می کنند بلکه به رانندگان ماشین ها هم رحم نمی کنند. بنابراین بهتر است در این فصل مراقب غازهای کانادایی باشیم و به هنگام دیدن آنها یا تخم هایشان تا جایی که می توانیم از آنها فاصله بگیریم.

اگر یک غاز کانادایی در مکان زندگی شما تخم گذاری کرد بهتر است به وسیله ی حفاظی این مکان را از دیگر مکان ها جدا کنیم و با زدن علامتی به عابرین پیاده و دیگر افراد هشدار دهیم که به این مکان نزدیک نشوند. غازهای کانادایی بسیار بر روی تخم ها و جوجه های خود حساسند و تمام پارکها، خیابان ها، مکانهای عمومی را برای جوجه کشی و زاد و ولد از آن خود می دانند بنابراین بهتر است در این فصل ما هم کمی مراعات آنها را بکنیم.