شهروند- کم کم به سررسید ثبت اظهارنامه های مالی اشخاص و شرکت ها در کانادا نزدیک می شویم و این روزها تمام افراد به طریقی با سازمان مالیات بردرآمد کانادا در تماسند. در همین روزهای شلوغ سازمان مالیات بردرآمد کانادا که اختصارا سی آر ای نامیده می شود اعلام کرد که تنها یکی از مالیات دهندگان در کانادا رقمی معادل ۱۳۳ میلیون دلار به این سازمان بدهکار است که هنوز پرداخت نکرده است. سی آر ای از ذکر نام این مالیات دهنده خودداری کرده است و معلوم نیست که طرف مذکور فرد حقیقی ست یا یک سازمان حقوقی.


دایان لووت هیلی وزیر درآمد ملی

این بدهی براساس اعلام این سازمان مربوط به سال ۲۰۱۷ است و برای اولین بار در شش ماهه اول سال ۲۰۱۸ طی یادداشتی اعلام شده است. سی آر ای این مبلغ را نادیده می گیرد و از بدهی هایش حذف می کند و گفته می شود این میزان بدهی یکی از بزرگترین بدهی هایی است که نادیده گرفته می شود. این نادیده گرفتن و حذف کردن به این معنی نیست که مالیات دهنده نباید مالیات را پرداخت کند،  به این معنی است که در قبال او هیچ قدم قانونی برداشته نخواهد شد.