کانادا می بایستی درباره  تمام ایرانیانی که با رژیم ایران ارتباط دارند و همچنین سازمانهایی که فعالیتهای نابکارانه رژیم ایران و اهداف آنرا در کانادا  دنبال می کنند، تحقیق کند

به:

جناب آقای جاستین ترودو ، نخست وزیر محترم کانادا 

رونوشت :

جناب آقای دیوید لامتی، وزیر محترم دادگستری و دادستان کل کشور

خانم کریستیا فریلند، وزیر محترم امور خارجه

جناب آقای رالف گودل، وزیر محترم ایمنی عمومی

خانم دیان لبوتیلیه، وزیر محترم دارایی  

برپایه گزارش انستیتو حکمرانی بازل (سوئیس)، حکومت جمهوری اسلامی در میان ۱۴۶ کشوری که در پیوند با پولشویی مورد بررسی قرار گرفته اند،  رتبه نخست را دارد. افزون بر آن، بر  اساس گزارش منتشره ماه آوریل موسسه “شفافیت بین الملی کانادا ” با عنوان “چرا جنایتکاران مستغلات کانادا را دوست دارند؟”، جنایتکاران  داخلی طول ده ها دریافته اند که کشور کانادا  “سرزمین دلخواه” آنان برای تبهکاری های مالی است. لذا ، ما، امضا کنندگان ذیل به عنوان  شهروندان کانادایی نگرانی عمیق خود را از اخبار عبور موفقیت آمیز افرادی از نزدیکان رژیم ایران و یا اعضای خانواده های مقامات آن همراه با پول های اختلاس شده از پروسه های ارزیابی و ورود آنان به کانادا ابراز می کنیم. به باور ما بسیاری از آنان که با دولت ایران ارتباط دارند با پول های دزدیده شده در کانادا زندگی می کنند. این مسئله تنها به دو نفری که اخیرن نامشان مطرح شده محدود نبوده و شامل حال بسیاری که روابط نزدیکی با رژیم ایران دارند، می شود.     

بنابرین ما از دولت شما و اداره مهاجرت کانادا درخواست می کنیم تا تحقیقاتی درباره انتقال دارایی های مهاجران مرتبط با حکومت ایران که ظرف دو دهه اخیر به کانادا وارد شده اند را  آغاز نمایند. علاوه بر آن ما خواهان تحریم مقامات دولتی ایرانی آلوده به جنایات مالی و نقض حقوق بشر  بر پایه قانون “عدالت برای قربانیان مقامات خارجی فاسد” ( موسوم به قانون سرگی مگنیتسکی” هستیم.        

ما همچنین بر این باوریم سازمانهایی در کانادا وجود دارند که سیاستهای نفرت پراکنانه رژیم ایران را که در تضاد با ارزش های کانادایی است در نقش نمایندگی از سوی کامیونیتی ایرانی و یا زیر پوشش عناوین بشردوستانه آشکارا ترویج  می کنند. فعالترین نوع این نهاد ها ” کنگره ایرانیان کانادا (آی سی سی )” است که برخی از مدیران  آن از خویشاوندان مقامات ایران هستند. “کنگره ایرانیان کانادا” مروج منافع دولت ایران در کانادا  با زیر پا گذاردن ارزش های کانادایی و اصول دمکراتیک آن است. آنان نه تنها نماینده کامیونیتی بزرگ ایرانیان – کانادایی نیستند،  حتی نماینده مردم آزادی طلب تحت ستم رژیم ایران هم نیستند.  

ما همچنین خواستار تحقیقات دقیق دولت کانادا در مورد ” کنگره ایرانیان کانادا” و گروههای مشابه هستیم. بویژه مسئولین بایستی در مورد منابع مالی و روابط این گروه ها با رژیم ایران بررسی دقیق کنند.

برای امضای این پتیشن به سایت “همبستگی برای ایرانی دمکراتیک” Solidarity For A Democratic Iran

https://www.solidarityfordemocraticiran.com

مراجعه کنید