شهرزادنیوز: امروز پس از تصویب موفقیت‌آمیز قطعنامه‌ای درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، لاورنس کانون، وزیر امور خارجه کانادا، بیانیه زیر را قرائت کرد:

“دولت کانادا از تصویب این قطعنامه مهم حقوق بشری بسیار خوشحال است. جامعه جهانی با محکوم کردن وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و ارسال این پیام به مردم ایران که در تلاشهای خود برای رعایت حقوق بشر در کشورشان، وظیفه خود را به انجام رساند. ما معتقدیم که این قطعنامه پیام آشکاری در حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران است.

با این قطعنامه، و قطعنامه‌های سال‌های پیش، وضعیت غیرقابل قبول حقوق بشر در ایران مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است، و از مقامات ایرانیان خواسته شده تا پاسخگوی اقدامات خود باشند. ما همچنان خواست خود از مقامات ایرانی مبنی بر پایان بخشیدن به نقض مهم‌ترین حقوق بنیادی بشر مردم ایران را پیگیری خواهیم کرد.

این هشتمین سال پیاپی است که کانادا از جمله پیشتازان حامی تصویب چنین قطعنامه‌ایست. قطعنامه نقض دیرپای حقوق بشر توسط مقامات ایرانی نظیر تبعیض مستمر و نقض حقوق اساسی زنان و دختران، سنگسار و قطع اعضای بدن، تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، سانسور مطبوعات و دستگیری و پیگرد مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان حقوق زنان، را برجسته می‌کند. کانادا در برابر این اقدامات سرکوبگرانه مقامات ایران هم‌چنان در کنار مردم ایران خواهد بود.

دولت کانادا، خواهان آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون است. کانادا انتظار دارد ایرانیان از همان آزادی‌ها و حقوقی بهره ‌مند شوند که حق تمامی مردم جهان است.”

۴۱ کشور عضو سازمان ملل حامی این قطعنامه بودند و با ۸۰ رأی موافق و ۴۴ رأی مخالف به تصویب رسید. این بزرگ‌ترین تفاوت آرای تاکنونی به نفع این قطعنامه بوده و نشان‌گر نگرانی عمیق جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است.