شهروند- در ماه جولای سال ۲۰۱۸، شورای شهر تورنتو لایحه ای را تحت عنوان “اقدامات فوری برای رسیدگی به خشونت اسلحه” تصویب کرد. این لایحه شامل برنامه ای می شد که “بازخرید اسلحه” نام گرفت. براساس این برنامه، پلیس تورنتو اعلام کرد که شهروندان تورنتو می توانند در قبال دریافت مبلغ ۳۵۰ دلار برای سلاح دستی و ۲۰۰ دلار برای اسلحه ی بزرگ، سلاح خود را به پلیس تورنتو بدهند با این شرط که این اسلحه ها نابود خواهد شد.

این برنامه برای مدت سه هفته انجام شد و در جمعه ی هفته ی گذشته به پایان رسید. رئیس پلیس تورنتو ، مارک ساندرز، اعلام کرد که طی این برنامه مردم تورنتو ۲۷۰۰ سلاح گرم را به پلیس تورنتو بازگردانده اند که در نوع خود بی سابقه است. مشابه این برنامه در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ نیز انجام شده بود اما موفقیت اخیر را نداشت.

ساندرز می گوید با انهدام این اسلحه ها  که به سرعت صورت می گیرد، قدم مهمی در جهت بهبود امنیت تورنتو برداشته می شود. جان توری، شهردار تورنتو، می گوید، اگرچه این برنامه اقدام بسیار مهم و اساسی در جهت کاهش خشونت اسلحه در تورنتو است اما کافی نیست و باید اقدامات اساسی دیگری نیز در این زمینه برداشته شود. کسانی که خودشان، در ازای دریافت پول، اسلحه را به پلیس تقدیم کرده اند مشمول پیگیرد قانونی و جریمه ی حمل سلاح غیرمجاز نخواهند شد.