شهروند- جاستین تردو، نخست وزیر کانادا، روز دوشنبه در کنفرانسی در تورنتو به صدها نفر از شرکت کنندگان گفت که پیشرفت بخش فناوری در کانادا ناشی از آمدن مهاجران است و امیدوار است کانادایی ها دیدشان به مهاجرت مثبت باشد.

جاستین ترودو اولین سخنران اصلی در کنفرانس چهار روزه  Collision بود که در کانادا برای اولین بار برگزار می شود. برگزارکنندگان این نشست را کنفرانس توسعه ی سریع تکنولوژی در آمریکای شمالی را می خوانند. این کنفرانس اولین بار است که در خارج از ایالات متحده آمریکا برگزار می شود.

جاستین ترودو در مصاحبه اش با شهرزاد رفعتی، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت سرگرمی کانادایی به نام BroadbandTV تاکید کرد که کانادا به یکی از مراکز استعدادها در بخش تکنولوژی تبدیل شده است و دلیل این اتفاق جذب کارآفرینان و استعدادها از سراسر جهان است. ترودو همچنین به سرمایه گذاری دولت فدرال در بخش آموزش و تحقیقات اشاره کرد و آن را نیز یکی از دلایل مهم در این زمینه خواند.

به اعتقاد جاستین ترودو، دسترسی به استعدادها از ورود مهاجران و تربیت نیروی متخصص از بین آنها و آموزش ایشان نشأت می گیرد. ترودو همچنین با اشاره به سیاست های اخیر ایالات متحده ی آمریکا درباره ی مهاجران و سختگیری این کشور اعلام کرد که کانادا همچنان برای پذیرش مهاجران آماده است و آنها را سرمایه های اصلی کانادا خواند.