رحمان مالک، وزیر کشور پاکستان از جامعه جهانی خواسته تا جلوی ارسال سلاح به پیکارجویان طالبان را بگیرد.

شهروند ۱۲۲۸  پنجشنبه  ۷ می  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: رحمان مالک، وزیر کشور پاکستان از جامعه جهانی خواسته تا جلوی ارسال سلاح به پیکارجویان طالبان را بگیرد.

مالک در مصاحبه با بی بی سی گفت که پیکارجویان در حال نبرد در شمال غرب این کشور، فقیر هستند، اما از سلاح ها و فن آوری های پیشرفته استفاده می کنند.

وزیر کشور پاکستان این احتمال را مطرح کرد که این سلاح ها از کشورهای همسایه افغانستان به دست پیکارجویان می رسد، اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این ادعا را رد کرده است.

این سخنگوی حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان گفت مشکل موجود از مناطق مرزی پاکستان و نه افغانستان ناشی می شود.

رحمان مالک همچنین گفت که عملیات تهاجمی نیروهای دولتی علیه پیکارجویان در ایالت سرحد شمال غرب نتایجی را به بار آورده است.

پیکارجویان که طی هفته گذشته به یکصد کیلومتری اسلام آباد رسیده بودند، هم اکنون عقب نشینی کرده و به دره سوات بازگشته اند، اگرچه گروه هایی از طالبان کماکان در بونیر و نواحی اطراف حضور دارند که عملیات ارتش پاکستان متوجه این افراد است.

در همین حال پاکستان در چارچوب توافق نامه صلح با پیکارجویان، تاسیس دادگاه استیناف اسلامی در ایالت سرحد شمال غرب را اعلام کرده است.

افتخار حسین، وزیر اطلاع رسانی ایالت سرحد شمال غرب پاکستان گفت که این دادگاه که منطقه مالاکند را شامل می شود، از یکشنبه سوم می کار خود را آغاز کرده است. مالاکند حدود یک سوم ایالت سرحد شمال غرب است.

افتخار گفته است دو قاضی برای این دادگاه منصوب شده اند و با این کار دولت به تعهدات خود در قبال طالبان عمل کرده است.

مسلم خان، یک سخنگوی طالبان با رد تشکیل این دادگاه، عملیات نظامی ارتش علیه پیکارجویان را محکوم کرد. مسلم خان گفت که چنین تصمیم هایی در سایه عملیات نظامی ارتش، برای طالبان قابل قبول نیست.