شهروند- بسیاری از اهالی تورنتو مرکز خرید پاسیفیک واقع در مارکهام را می شناسند. این مرکز خرید به فروش اجناس ارزان و تقلبی معروف است تا جایی که در سال جاری دولت آمریکا این مرکز خرید را در لیست یکی از بازارهای تقلبی در سراسر جهان قرار داد.

پلیس منطقه ای یورک از سال گذشته در پی شکایات بسیاری از اهالی تورنتو مرتب به این مرکز خرید رفت و آمد داشت و اجناس فروشی را بررسی می کرد.

برخی از این اجناس توسط برندهای اصلی آنها بررسی شد و همگی بر این موضوع صحه گذاشتند که این اجناس کاملا تقلبی است. در نهایت پلیس یورک به این مرکز رفت و طی یک عملیات هزاران کالای تقلبی جمع آوری شد و هشت نفر به عنوان مجرم دستگیر شدند.

در این مرکز خرید گاهی کیف های برندهای معروف و لوکس به قیمت زیر ۱۰۰ دلار به فروش می رسید. هشت مغازه اصلی این مرکز خرید که بیشترین حجم کالای تقلبی را به دست مردم می دادند مورد بررسی های دقیق پلیس قرار گرفته اند و بیشترین کالا از این مغازه ها جمع آوری شده است.