جین جکوب، متفکر مسائل شهری، معتقد بود برای شناخت بیشتر شهر باید زمان گذاشت و در میان شهر قدم زد. برای احیای ایده های او آخر هفته  …


شهروند ۱۲۲۸  پنجشنبه  ۷ می  ۲۰۰۹

راهپیمایان سازمان زنان با افخم مردوخی نایب رئیس سازمان و دیوید میلر عکس یادگاری می اندازندجین جکوب، متفکر مسائل شهری، معتقد بود برای شناخت بیشتر شهر باید زمان گذاشت و در میان شهر قدم زد. برای احیای ایده های او آخر هفته گذشته صدها نفر از شهروندان تورنتویی و بسیاری دیگر از شهرهای مختلف زمانی را به قدم زدن در خیابان و آشنایی با شهر پرداختند.

به گزارش تورنتو استار، این سومین سالی بود که برای ارج گذاشتن به این ایده، قدم زدن در شهر انجام می شد. در پیاده روی روز شنبه و یکشنبه همسایگان تورنتویی از تمامی سنین و در مشاغل مختلف شرکت کردند. اطلاعاتی درباره برخی مراکز شهر، آشنایی با مکانهای مختلف و دانشی کلی از منطقه ی محل زندگی از دستاوردهای این پیاده روی بود.


 

جیکوب هیچگونه تحصیلات آکادمیک در حوزه ی  زندگی شهری ندارد. و لقب طراح شهریurban planner تنها یک لقب اهدایی به دلیل فعالیت او در این حوزه است. او فلسفه خود را بر اساس مشاهداتش از شهرها ساخت. با ایده های سنتی در این باب به مخالفت پرداخت. از کتاب های  او می توان به

The Death and Life of Great American Cities, the Economy of Cities ,Cities and the Wealth of Nations, Systems of Survival, the Nature of Economies, Dark Age Ahead, the Question of Separatism: Quebec and the Struggle over Separation

  شلی کارول عضو شورای شهر در حال ادای توضیحات به راهپیمایان

اشاره کرد. جیکوب معتقد است مشاهدات شهری موجب ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی در جامعه می شود.

سازمان زنان ایرانی انتاریو نیز امسال به این طرح پیاده روی پیوست و طی فراخوانی افراد را برای شناخت منطقه ی دان میلز(حدفاصل فینچ و شپرد) دعوت به راهپیمایی کرد.


 

روز یکشنبه سوم می، ساعت ۱۱ صبح در مقابل اوریول کامیونیتی افراد علاقمند جمع شدند و به همراه دیوید میلر، شهردار تورنتو و شلی کارول، عضو شورای شهر، پس از صرف صبحانه ی ایرانی( نان و پنیر و سبزی و …) به راه افتادند. در راه هر جا که نیاز به توضیحی در مورد ساختمان های قدیمی و یا تغییر وضعیت آنها لازم بود از سوی شهردار و خانم کارول داده میشد.

طی راه پیمایی به سوپر تازه تاسیس چینی در پینات پلازا وارد شدند، سپس به طرف مدرسه جرج ونیر رفتند، خانم کارول از امکانات این مدرسه گفت و پتانسیلی که برای کاربری بیشتر دارد. در ادامه به کلیسای نبش خیابان رسیدند و کشیش این کلیسا با حضور در جمع راهپیمایان، از وضعیت مکانی کلیسا گفت.

حاضران راهپیمایی را به سوی فارست منر ادامه دادند و این روز را چون بسیاری از تورنتویی ها با مشارکت در شناخت منطقه ی همسایگی شان سپری کردند.