شهروند- پس از بیش از یک دهه انتظار، ریچموند هیل در نهایت صاحب مترو خواهد شد. داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، به تازگی اعلام کرد که بخشی از بودجه ی ۵.۶ میلیارد دلاری زیر ساخت را برای گسترش مترو خیابان یانگ از ایستگاه فینچ در تورنتو به سمت ریچموندهیل در طی ۱۰ سال آینده اختصاص خواهد داد.

این گستره ی جدید ۷.۴ کیلومتر وسعت دارد و شامل پنج ایستگاه جدید و دو ترمینال در خیابان استیلز و ریچموند هیل سنتر خواهد بود. به گفته ی شهردار ریچموند هیل، این خط متروی جدید به عبور و مرور افراد از بالا به پایین و برعکس کمک زیادی خواهد کرد و باعث ایجاد مشاغل و رونق کسب  و کار در خارج از محدوده ی تورنتو خواهد شد.

این خط متروی جدید جایگزین اتوبوس هایی خواهد شد که در این مسیر در تردد هستند و روزانه ۲۵۰۰ بار در این مسیر رفت و آمد می کنند. ریچموند هیل به سرعت در حال گسترش است و به تازگی به یکی از شهرهای کانادا تبدیل شد.

انتظار می رود که این خط مترو تا سال ۲۰۲۷ کامل شده و راه اندازی شود. هم اکنون بررسی های اولیه برای گسترش خط متروی جدید در حال انجام است و قرار است طی یک سال آینده به پایان برسد.