شهروند- این روزها با شروع فصل لانه سازی و تخم گذاری، برخی از پرنده های تورنتو برای دفاع از خانه و کاشانه شان از هر فرصتی استفاده می کنند. یکی از مشهورترین پرنده های سرکش و با غیرت تورنتو پرنده ی بال قرمز است که این روزها در نزدیکی محله ی لیبرتی ویلج برای مردم دردساز شده است.

پرنده ی بال قرمز به هرکسی که خانه اش را تهدید کند حمله می کند و در این حمله بسیار جنگجو است و از پلیس هم هراسی ندارد. یکی از پلیس هایی که در کنار نوار زرد خطر در محله ی لیبرتی ویلج ایستاده است می گوید که این پرنده به او حمله کرده و به سرش آسیب زده است. بسیاری از اهالی این محله از حمله ی پرنده ی بال قرمز شاکی اند و می گویند ای کاش زودتر این فصل تمام شود.

پرنده ی بال قرمز اما شجاعانه از حریمش که حتما توسط انسان ها غصب شده است دفاع می کند و تا پایان این فصل اجازه نخواهد داد هیچ نیروی انسانی بر او پیروز شود. هدف او افرادی هستند که به خانه اش نزدیک می شوند بنابراین تنها راه چاره تغییر مسیر و دوری جستن از خانه ی این پرنده ی غیور و جنگجو است.