در شرایط بحرانی اخیر و عملکرد های جدید دولت لیبرال انتاریو، نظرسنجی ها نشان می دهد اکثریت مردم از عملکرد مک گینتی ابراز رضایت دارند. 


شهروند ۱۲۲۸  پنجشنبه  ۷ می  ۲۰۰۹


 

تورنتو استارـ اول می: در شرایط بحرانی اخیر و عملکرد های جدید دولت لیبرال انتاریو، نظرسنجی ها نشان می دهد اکثریت مردم از عملکرد مک گینتی ابراز رضایت دارند. از این رو می توان گفت دالتون مک گینتی نخست وزیر لیبرال به خوبی توانسته نظر حزبش را جلب کند. لیکن انتخابات برای رهبر جدید حزب محافظه کار انتاریو ماه آینده صورت خواهد گرفت و حزب نیو دموکرات نیز آندریا هوروات را به عنوان رهبر آینده حزبش برگزیده است.

بر اساس نظرسنجی که در۲۳ تا ۲۵ اپریل میان ۵۰۱ نفر از اهالی انتاریو برگزار شد، حزب لیبرال۴۷ درصد آرا، حزب توری ۳۱ درصد، حزب نیودموکرات۱۶ درصد و حزب سبز نیز ۵ درصد آرا را به خود اختصاص دادند. نیک نانوز، مدیر عامل مرکز تحقیقاتی نانوز در اینباره می گوید:«در غیاب دیگر اپوزیسیونها حزب لیبرال در انتاریو به خوبی درخشد. و این نکته که مک گینتی هنوز به عنوان رهبر حزبش فعالیت می کند و احزاب رقیب نیاز به تغییر و تحولاتی دارند از نشانه های این موفقیت است.»