به گزارش تورنتو استار مورخ هشتم مارچ، اتحادیه خودرو سازان کانادا تصمیمی اتخاذ کرد تا بر اساس آن به وضعیت نابسامان کمپانی جنرال موتورز کانادا رسیدگی شود  


شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹

به گزارش تورنتو استار مورخ هشتم مارچ، اتحادیه خودرو سازان کانادا تصمیمی اتخاذ کرد تا بر اساس آن به وضعیت نابسامان کمپانی جنرال موتورز کانادا رسیدگی شود و شاید در این شرایط بحرانی دولت بودجه ای را به این واحد صنعتی عظیم تخصیص دهد.بر این اساس در نشستی که روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، حدود ده هزار کارگر بی کار شده این بخش به اجرای طرح یاد شده رای دادند.سخنگوی اتحادیه یادآور شد با تصویب طرح یاد شده بودجه شش بیلیون دلاری دولت فدرال به این بخش تخصیص می یابد و دولت فدرال آنرا پرداخت خواهد کرد.


 

کن لوانزا،رئیس اتحادیه کارگران اتومبیل سازی کانادا در این باره به خبرنگاران گفت:«شرایط بسیار سختی است، لیکن پر واضح است که جنرال موتورز به کمک اتحادیه نیاز مبرم دارد.اتحادیه و دولت فدرال با کمک عاجل خود قصد دارند به این کمپانی در حال ورشکستگی کمک کنند تا شاید بتواند خودورهای بیشتری به مشتریان عرضه کند. فروش جنرال موتورز در ماه گذشته با ۵۶ درصد افت روبرو بوده است، و چشم امید همه به سمت دولت فدرال و استانی است».


 

سخنگوی جنرال موتورز ضمن شرح وضعیت کنونی کمپانی از تلاش های اتحادیه خودروسازان کانادا به خاطر حمایت هایش قدردانی کرد.او اعلام کرد :« قراردادهای سه ساله کمپانی تا کنون هیچ پیشرفتی نداشته است.کارگران و کارمندان حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند و بخش مالی با هزینه های درمانی و دندانپزشکی کارگران به سختی درگیر است.فروش خودروها به حالت سکون رسیده و خریدی صورت نمی گیرد».

خبرهای رسیده از دیترویت حاکی از این واقعیت است که جنرال موتورز مادر در حال ورشکستگی است و تنها امید به کمک های دولت های کانادا و آمریکا می تواند چالش های اخیر را جبران نماید. در ایالات متحده، کمپانی جنرال موتورز درخواست یک وام ۳۰ بیلیون دلاری از دولت کرده است.