مایکل ایگناتیف رهبر حزب لیبرال خطاب به دولت محافظه کار اعلام کرد اگر به سرعت تغییرات اساسی در سیستم بیمه بیکاری مردم به وجود نیاید …


شهروند ۱۲۲۸  پنجشنبه  ۷ می  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار ـ سه می: مایکل ایگناتیف رهبر حزب لیبرال خطاب به دولت محافظه کار اعلام کرد اگر به سرعت تغییرات اساسی در سیستم بیمه بیکاری مردم به وجود نیاید، ماه می مجددا اعلام انتخابات خواهد کرد. او در مصاحبه مطبوعاتی خود بیان کرد:«به حزبم اعلام کردم تا پلتفرم(برنامه و دیدگاه های حزب در قبال مسائل کشور) انتخابات ماه جون را آماده کنند. من به شدت قصد دارم از کارگرانی که کار خود را از دست داده اند حمایت کنم و اگر دولت به این امر اهتمام نورزد مجبورم جدی تر اقدام کنم و انتخابات برگزار کنم». 

رهبر حزب لیبرال معتقد است: «عدم استفاده از بیمه بیکاری برای کارگرانی که مدت زمانی را به کار مشغول بوده اند، بسیار ناعادلانه است و اگر هارپر نخواهد این تهدید را جدی بگیرد انتخابات ماه جون نه تنها امید استفاده بهینه از سیستم بیمه بیکاری را نوید می دهد، بلکه راهی است تا از مصرف بیهوده بودجه دولت برای مبارزه با دیگر اپوزیسیونها جلوگیری شود».