شهروند- دانش جویان انتاریو می گویند که از تغییرات در میزان کمک هزینه ی تحصیلی اوسپ برای سال تحصیلی جدید بسیار شوکه شده اند و بسیاری از آنها نمی توانند با تکیه بر این کمک هزینه مخارج زندگی خود را پوشش دهند. به گفته ی تنی چند از این دانشجویان میزان وام اوسپ برای سال تحصیلی جدید حدود ۲۰ درصد و میزان گرانت تقریبا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

دولت محافظه کار انتاریو با متوقف کردن طرح تحصیلات رایگان برای خانواده های کم درآمد که توسط دولت لیبرال قبلی معرفی و اجرایی شده بود میزان کمک هزینه ی تحصیلی اوسپ را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

در ابتدا قرار بود که تنها بخش گرانت این کمک هزینه تحت تاثیر قرار بگیرد اما متقاضیان می گویند که نه تنها بخش گرانت به شدت کاهش داده شده، بلکه میزان وام نیز به میزان قابل توجهی کمتر شده است. این دانشجویان از درآمد خود و هزینه های تحصیل در سال جدید بسیار نگرانند و برخی به این می اندیشند که به تحصیلات نیمه وقت روی بیاورند زیرا مجبورند ساعت بیشتری به کار کردن اختصاص دهند.