خبرگزاری هرانا: یکی از زندانیان عادی بند هشت اوین، شب گذشته پس از خودزنی و زخمی کردن خود، اقدام به تهدید و توهین و فحاشی به زندانیان سیاسی بند هشت اوین کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این اتفاق باعث ترس و وحشت در بند شده و مسئولان زندان او را به بند دیگری منتقل کردند، ولی زندانیان سیاسی با اعتراض به تکرار این اتفاقات خواستار اقدام عملی مسئولان زندان در تأمین امنیت جانی زندانیان شده اندchildren-HR-activists.

هفته‌ی گذشته نیز ضرب و شتم زندانی سیاسی ئاسو رستمی توسط یک زندانبان، اعتراض زندانیان سیاسی را در پی داشت که با عذرخواهی مأمور متخلف و وساطت رئیس بند به پایان رسید.

بند هشت در حال حاضر یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که در آن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی علیرغم اصل تفکیک جرائم همراه با زندانیان غیرسیاسی و بعضا خطرناک نگهداری می شوند.