شهروند- وزیر حمل و نقل انتاریو، کارولین مولرونی (Caroline Mulroney) این خبر را تایید کرد که کمپانی بمباردیه صدها کارمند خود را که در مرکز تاندربی مشغول به کار هستند، اخراج می کند.

مولرونی می گوید که نماینده ی دولت انتاریو ضمن صحبت با مدیر عامل بمباردیه مراتب نارحتی و نارضایتی خود را از این اتفاق ابراز کرده است.

دولت انتاریو از کمپانی Bombardier درخواست کرده است که به توافقی با دولت دست یابد که از این طریق بتواند مشاغل را در این مرکز حفظ کند. بمباردیه می گوید که برکناری ها در سه ماهه ی چهارم سال اتفاق خواهد افتاد و هنوز تعداد کسانی که اخارج می شوند دقیق روشن نشده است.

در این مرکز ۱۱۱۰ کارمند مشغول به کار هستند که از این تعداد ۵۵۰ نفر از کار برکنار خواهند شد. قرار بود که قراردادهای این مرکز تمدید شود و کارمندان تاندربی اخارج نشوند، اما ظاهرا تغییراتی در این زمینه اعمال شده است و بمباردیه قادر نیست که این تعداد کارمند را در مرکز تاندر بی استان انتاریو نگه دارد. دوتا از مهمترین قراردادهای بمباردیه ، استریت کار برای تورنتو و قطار برای مترولینکس، در آخر سال ۲۰۱۹ به پایان می رسد.