شهروند- بامداد روز دوشنبه حوالی ساعت ۲:۳۰ صبح، تیراندازی در خیابان کویین غربی، تقاطع کویین و آزینگتون، رخ داد. در این تیراندازی که مقابل یک بار و کلوپ شبانه ی معروف اتفاق افتاد سه نفر به شدت زخمی شدند که یکی از آنها حال بسیار وخیمی دارد. هر سه ی این افراد به بیمارستان منتقل شدند و خیابان کویین غربی تا شروع رفت و آمد روزانه ی دوشنبه بسته بود.

پلیس تورنتو در حال بررسی علل این تیراندازی است . شاهدان می گویند که چندین بار صدای تیراندازی شنیده اند و مسیر پیاده روی مقابل کلوپ شبانه آغشته به خون بوده است.

به گفته ی پلیس تورنتو حمل اسلحه توسط مردم عادی به امری بسیار خطرناک تبدیل شده است و در این بین کسانی که برای تفریح و خوشگذرانی نیمه های شب در کلوپ های شبانه ی خیابان های دان تاون اوقات خود را سپری می کنند بیشتر از دیگران در معرض این خطرات قرار دارند.

به گفته ی جان توری، شهردار تورنتو، سلاح گرم خطری جدی در این شهر است و شهرداری و پلیس با این مشکل به شدت دست و پنجه نرم می کند و برای آن به دنبال بهترین راه چاره است.