شهروند- دهمین نشست سالانه ی کمپانی Dell برای کارآفرینان زن هم اکنون در سنگاپور در جریان است. کمپانیDell همزمان با این نشست گزارش بهترین شهرهای جهان برای کارآفرین های زن را منتشر کرده است. در این گزارش پنجاه شهر در جهان به عنوان بهترین در نظر گرفته شده اند که تورنتو در مقام نهم قرار دارد.

شاخص های سنجش این شهرها توانایی شان در تشویق و توانمندسازی زنان در عرصه ی کسب و کار و کارآفرینی است. این شهرها براساس سیاستها، برنامه ها، ویژگی ها، قوانین و آداب و رسوم شهری در این زمینه رتبه بندی شده اند.

ده شهر اول جهان در این رتبه بندی به ترتیب عبارتند از: سانفرانسیسکو، نیویورک، لندن، بوستون، لس آنجلس، واشنگتن دی سی ، سیاتل، پاریس، تورنتو و استکهلم.  

ونکوور بعد از استکهلم در رتبه ی ۱۱ قرار دارد. هیچ شهر دیگری از کانادا در این رتبه بندی قرار ندارند.