شهروند- مصرف ماری جوانا از سال آینده و از تاریخ اول جولای ۲۰۱۸ در کانادا قانونی است و قرار است تا فروشگاه های زنجیره ای تحت نظر LCBO در انتاریو آن را به  افرادی که به لحاظ قانونی شرایط لازم را دارا هستند، بفروشد. دولت کانادا بعد از رایزنی های فراوان قیمت ماری جوانا را اعلام کرد و بنابر اظهارات دولت قرار است تا هر گرم ماری جوانا به قیمت ۱۰ دلار به فروش برسد. هدف اصلی از قانونی کردن مصرف این مواد مخدر در کانادا نظارت دولت و جلوگیری از قاچاق این مواد است.

بر همین اصل قرار است تا قیمت ماری جوانا طوری باشد که جلوی بازار سیاه و قاچاق آن گرفته شود. همین طور قانونی کردن ماری جوانا درآمد مالیات قابل توجهی را برای دولت کانادا در پی خواهد داشت که قرار است تا ۷۵ درصد این درآمد به استانها اختصاص داده شود تا هزینه های مرتبط به قانونی شدن فروش این ماده مخدر همپوشانی گردد.

در ابتدا قرار بود که ۵۰ درصد این مالیات برای استان ها باشد، اما توافق نهایی آن را به ۷۵ درصد افزایش داد. هر استان مقداری از این درآمد را به شهرداری و بنابر صلاحدید خودش اختصاص خواهد داد. گفته می شود که قیمت ماری جوانا می تواند کمتر از گرمی ۱۰ دلار باشد و تمام تلاش دولت این است که این ماده مخدر و تفریحی به قیمتی مناسب در اختیار دوست داران آن قرار بگیرد تا از این طریق هم مصرف و هم توزیع آن به طور کامل کنترل گردد.