شهروند- بعد از چندین ماه بررسی و مشاوره، در نهایت قوانین حفاظت از مسافران هوایی کانادا روز دوشنبه اعلام شد. مسافران هم اکنون می توانند بابت تأخیر یا لغو پرواز و بسیاری موارد دیگر ادعای خسارت کنند.

بر این اساس مسافرانی که از پرواز بیرون رانده می شوند، تا سقف ۲۴۰۰ دلار خسارت دریافت می کنند. کسانی که مجبورند داخل هواپیما منتظر بمانند باید به دستشویی، تهویه مناسب، غذا، نوشیدنی و راه برقراری ارتباط با افراد خارج از هواپیما دسترسی داشته باشند. اگر هواپیما به مدت بیش از سه ساعت به تعویق بیفتد، مسافران می توانند از آن خارج شوند، مگر این که این امر به دلایل ایمنی یا امنیتی امکان پذیر نباشد. در صورت گم شدن یا آسیب دیدن چمدان، مسافر می تواند تا سقف ۲۱۰۰ دلار ادعای خسارت کند.

این مقررات به روز شده در مورد هر پروازی که از کانادا خارج می شود و یا به داخل کشور سفر می کند، حتی پروازهای متصل، اعمال می شود. کمپانی های کوچک تر کمتر از کمپانی های بزرگتر که به بیش از دو میلیون مسافر یا بیشتر سرویس می دهند، پرداخت خواهند کرد.