شهروند- ارتش کانادا در حال تحقیق در این باره است که که آیا یکی از اعضای آن در شهر وینی پگ عضو سازمان نئونازی ها شده است یا خیر. یکی از مقامات ارشد ارتش در بیانیه ای اعلام کرد که پاتریک ماتیو ، مهندس جنگ در پایگاه نیروهای کانادایی در وینی پگ، با اتهاماتی روبرو است و گفته می شود که وی ممکن است در یک گروه نئونازی شرکت داشته باشد.

جزئیات فعالیت های متیو توسط مطبوعات آزاد وینی پگ فاش شده است. براساس این گزارش، این مرد ۲۶ ساله حدود ۸ سال عضو یک گروه نئونازی است و برای کار کردن با مواد منفجره آموزش دیده است.

هر نوع رفتار نفرت انگیز، که انسجام و اقتدار ارتش کانادا را در سراسر جهان از بین ببرد به هیچ وجه تحمل نمی شود و کاملاً غیرقابل قبول است. گروهی که ماتیو عضو آن است قتل های دسته جمعی را ستایش می کنند و در تلاشند تا به کمک حملات تروریستی جنگ نژادی در کانادا و ایالات متحده آمریکا راه بیندازند. یکی از اهداف بیان شده این گروه این است که اعضا برای دریافت آموزش های نظامی وارد ارتش شوند و سپس آن را به دیگران در گروه خود یاد دهند.