لو آن سونتینز۵۱ ساله و مادر دو فرزند، گاه به خاطرات تلخ دوران کودکی خود برمی گردد. زمانی که او دختر ۱۲ ساله ای بود و توسط پدر چارلز سیلوستر  …


شهروند ۱۲۲۹  پنجشنبه ۱۴ می  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار ـ ۹ می: لو آن سونتینز۵۱ ساله و مادر دو فرزند، گاه به خاطرات تلخ دوران کودکی خود برمی گردد. زمانی که او دختر ۱۲ ساله ای بود و توسط پدر چارلز سیلوستر مورد تجاوز قرار می گرفت. این دوران پنج ساله کابوس دوران کودکی و بزرگسالی سونتینز است. او بارها به پدربزرگ و مادربزرگش درباره این اتفاقات می گفت ولی آنها همواره او را دروغگو خطاب می کردند و باور داشتند یک کشیش هرگز چنین کاری نمی کند.

به دلیل قانون سختی که در باب تجاوز جنسی در کانادا وجود دارد کلیسای کاتولیک دیوسس شهر لندن ملزم به پرداخت دو میلیون دلار به عنوان غرامت به سونتینز است. این بیشترین غرامتی ست که تاکنون کلیسای کاتولیک کانادا برای چنین شکایتی پرداخت کرده است.

سیلوستر که در سال ۱۹۹۳ در سن ۷۰ سالگی بازنشسته شده بود، به دلیل تجاوز به ۴۷ زن از جمله سونتینز به سه سال زندان محکوم شد. لیکن او تنها پس از سپری کردن سه ماه در زندان کینگستون جان سپرد.

سونتینز در باب دریافت غرامت می گوید: «این غرامت کاری برای من نخواهد کرد. من دوران سختی را گذراندم و تاثیر آن در زندگی فعلی من دیده می شود. این پول شاید برای فرزندانم مفید باشد. من در خانه به چمن زدن مشغول هستم. اهل مسافرت و تفریح هم نیستم. هیچ برنامه ای برای تغییر زندگیم ندارم».

سونتینز در سن ۱۴ سالگی حامله شد و سیلوستر او را به مکانی برد تا بتواند سقط جنین کند. او به دلیل شرایط سخت زندگی دو فرزندش را از کلیسا دور نگه می دارد و معتقد است خدایی وجود ندارد درغیر این صورت به کمک او می آمد.