یک مرد ساکن مینه سوتا آمریکا به دام پلیس افتاد. او در تحریک یک دختر ۱۸ ساله ساکن برمپتون انتاریو، که سال گذشته خود را در رودخانه غرق کرد …


شهروند ۱۲۲۹  پنجشنبه ۱۴ می  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار ـ نه می: یک مرد ساکن مینه سوتا آمریکا به دام پلیس افتاد. او در تحریک یک دختر ۱۸ ساله ساکن برمپتون انتاریو، که سال گذشته خود را در رودخانه غرق کرد، نقش مهمی بازی کرده است. او همچنین به پلیس اعتراف کرده در ارتکاب به خودکشی پنج نفر دست داشته و او مشوق این پنج نفر در اقدام به خودکشی بوده است.

مدارک نشان می دهد ویلیام فرانکیز ملچرت دینکل، پرستار ۴۶ ساله آمریکایی در تشویق نادیا کجوجی از برمپتون نقش بسزایی داشته است. کجوجی ۱۸ ساله، دانشجوی دانشگاه کارلتون بود که به دلیل دوری از خانواده دچار افسردگی شدید شده بود. او در ماه مارچ ۲۰۰۸ خود را غرق کرد. بعدها پلیس در گزارشی به خانواده نادیا اعلام کرد دخترشان از طریق ارتباط اینترنتی به این کار تشویق شده است.

متهم اعتراف کرد حدودا چهار الی پنج سال است که به تشویق کردن مردم به خودکشی از طریق اینترنت مشغول است و تا کنون پنج نفر را متقاعد و قربانی کرده است. مارچ سال گذشته زنی از انگلیس گزارش داد که فردی با نامهای مستعار از طریق اینترنت دیگران را به خودکشی تشویق می کند. این زن کپی از مکالمات خود در چت روم با این فرد را در اختیار بازرسان قرار داد. تمامی این مکالمات بوی مرگ داشته و اقدام به خودکشی را کاری مثبت می خوانده است.