شهروند- دولت استان آلبرتا در اقدامی بی سابقه لغت “دولتی” را از تمام مدارس این استان حذف کرده است. این اقدام هشت منطقه ی آموزشی از ۴۱ منقطه را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از معلمان و مقامات مدارس را در هاله ای از ابهام فرو برده است. این اتفاق از روز اول سپتامبر ۲۰۱۹ اجرایی شده است و بسیاری می گویند که نخست وزیر آلبرتا، جیسون کندی، با این اقدام در پی این است که مدارس دولتی را از این استان حذف کند.

از راست: جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا- آدریانا گراندز وزیر آموزش و پرورش آلبرتا

این نخست وزیر به شدت طرفدار خصوصی سازی مدارس و درس خواندن دانش آموزان در خانه است. خواسته ای که اغلب خانواده ها و مسئولان آموزشی با آن مخالفند و می گویند بودجه ی مدارس دولتی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. اتفاقی که اصلا به نفع دانش آموزان نخواهد بود. اما وزیر آموزش و پرورش این استان معتقد است که این تغییرات به یکپارچگی مدارس و شیوه ی تدریس منجر خواهد شد و اتفاقا بستری را فراهم خواهد کرد که تمامی دانش آموزان از آموزش و تسهیلات یکسان در سطح استان برخوردار شوند. برداشتن لغت “دولتی” تنها برای این یکپارچه سازی است و همچنان مدارس این اختیار را دارند که هرطوری که دلشان می خواهد خودشان را معرفی کنند.

ولی مدارس معتقدند که این اقدام حتما بودجه ی دولتی آنها را کاهش خواهد داد و شاید در آینده ی نزدیک مدرسه ی دولتی در این استان وجود نداشته باشد.