شهروند- یکی از مهمترین امکانات شهری تورنتو وجود سیستم به اشتراک گذاشتن خودرو در این شهر است که به شیوه های گوناگون و توسط کمپانی های مختلفی ارائه می شود. از مهمترین مزایای این خدمات کاهش ترافیک و بهبود هواست. کسانی که از این خدمات استفاده می کنند می توانند هر ساعتی در شبانه روز و برای تعداد ساعاتی که نیاز دارند از ماشین های موجود در مناطق مختلف شهر استفاده کرده و تنها برای ساعاتی که استفاده می کنند هزینه پرداخت کنند.

 

اغلب کمپانی های ارائه دهنده، بیمه ی ماشین و هزینه ی بنزین خودرو را نیز به کاربران پرداخت می کنند و مشتری تنها هزینه ی استفاده از خودرو را به صورت ساعتی و یا حتی دقیقه ای پرداخت می کند.

معروف ترین کمپانی های ارائه دهنده ی سرویس خودرو اشتراکی در تورنتو عبارتند از Zipcar، Maven، Enterprise CarShare، Communauto و  Turo.

در این میان Zipcar قدیمی ترین کمپانی است که به شهروندان تورنتو این سرویس را ارائه می دهد و خودروهای این کمپانی در مکان های مختلفی در تورنتو وجود دارد. Turo مانند ایر بی اند بی عمل می کند بدین صورت که افراد می توانند خودرو شخصی شان را با افراد دیگر در شهر به اشتراک بگذارند و یا از خودروهای دیگران هم استفاده کنند.

میزان اشتراک سالیانه ی این کمپانی ها و تعداد ماشین های موجود در شهر هرکدام با یکدیگر متفاوت است. برخی خدمات خود را تنها برای داخل تورنتو ارائه می کنند و برخی در سرتاسر تورنتو بزرگ و خارج شهر نیز خدمات دارند.