شهروند- جسیکا گری (Jessica Gray)، ساکن سادبری، با یک بیماری به نام spina bifida متولد شد. این بیماری مادرزادی موجب شد که پای چپ او از سال هفتم مدرسه از رشد باز بماند. جسیکا همیشه مجبور است دو جفت کفش خریداری کند یکی با سایز ۷ و دیگری با سایز ۹.

این بیماری همیشه ذهن او را به خودش مشغول کرده بود و موجب شد گروهی در فیسبوک به راه بیندازد به نام ” Flip Flop Feet”.

هدف او از راه انداختن این گروه این بود که کسی را مانند خودش بیابد. بعد از مدتها جستجو جسیکا بالاخره موفق شده است دوستی با همین مشکل در کانادا پیدا کند. جنین میانارد (Genene Myanard)،  دختر ساکن کلگری، وضعیتی مشابه و متقارن دارد.

او به دلیل بیماری مادرزادی Cerebral palsy رشد پای راستش از سال هفتم مدرسه متوقف شده است و پای چپش مانند افراد عادی رشد کرده است. او همیشه دو جفت کفش خریداری می کند: سایز ۷ برای راست و ۹ برای چپ.

جسیکا می گوید پیدا کردن فردی با شماره پای مشابه و متقارن بسیار خوشحال کننده و هیجان انگیز است. این دو دختر از این که می توانند از این به بعد کفش های خود را با هم بپوشند و دیگر نگران قیمت  و کفش های اضافه نباشند بسیار خوشحالند.