شهروند- در اقدامی بی سابقه، پلیس استانی انتاریو تصمیم گرفته است تا در گزارش های عمومی خود از اعلام جنسیت مظنونان جرم یا قربانیان خودداری کند.

پلیس انتاریو با اعلام این خبر می گوید در هنگام مرور مراحل عملکرد استاندارد، متوجه شده است که اطلاعاتی را منتشر می کند که انتشار آنها مجاز نیست. فرقی نمی کند یک مرد یا یک زن سرعت غیرمجاز داشته، مهم این است که پلیس آنها را دستگیر و جریمه کرده است.

پلیس انتاریو ثبت سوابق جنسیت مجرمان و قربانیان  را برای اهداف آماری خودش ادامه خواهد داد، اما دیگر در انتشارات رسانه ای جنسیت افراد معرفی نمی شود.

پلیس برای صبحت از متهمان و قربانیان ادبیات ویژه را استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال می گوید ” فرد” یا “متهم” و ضمایر خاص جنسیتی حذف خواهد شد.

در مورد مظنونین خاص گفته خواهد شد که ظاهراً یک زن یا ظاهرا یک مرد است و به صورت خاص به هیچکدام اشاره ای نخواهد شد. اطلاعاتی که می تواند به پلیس در حل و فصل جرائم کمک کند مانند نام، سن و زادگاه متهم، هنوز به صورت عمومی منتشر می شود. این تغییرات در راستای قانون حقوق بشر انتاریو و قانون آزادی اطلاعات و محافظت از حریم خصوصی است.