شهروند ـ آرش عزیزی: روز دوشنبه ‌ی این هفته زلزله ‌ای به قدرت ۱/۳ ریشتر منطقه‌ ای در کبک، واقع در شمالِ اتاوا، پایتخت کانادا، را لرزاند. تلکس تورنتو استار به نقل از وزارت منابع طبیعی گزارش داد این زلزله در ساعت ۱۱:۸ صبح در شهر باکینگهامِ کبک،‌ در منطقه غربی این استان، صورت گرفته است.

حدود دو ماه پیش بود که زلزله ‌ای با همین اندازه منطقه ‌ای در شرقِ کبک سیتی، روی رودخانه سنت لورنس، را لرزاند. این زلزله تا شعاعِ سه کیلومتری احساس شد.

این منطقه زلزله‌ خیزترین منطقه شرقِ کانادا است.

زلزله ‌ی روزِ دوشنبه طبق سنجش وزارت منابع طبیعی “احساس” نشد، اما در ماه گذشته قوی‌ ترین به حساب می‌ آید.