شهروند- یک روز پس از اظهارات احساسی گرتا تانبرگ درباره ی مساله ی محیط زیست، نامزدهای حزب فدرال کانادا هرکدام به طریقی در کمپین های انتخاباتی خود او را مورد توجه قرار دارند.

گرتا تانبرگ روز دوشنبه در اجلاس سازمان ملل در نیویورک، حاضر شد و با سخنانش توجه تمام جهان را به خودش جلب کرد. این دختر ۱۶ ساله ی سوئدی روبروی رهبران جهان از آنها به شدت انتقاد و آنها را به “دزدیده شدن رویاها و کودکی نسلش” متهم کرد.

جاستین ترودو در سخنانش در بریتیش کلمبیا از برنامه ی “بلند پروازانه” لیبرال ها برای سوق دادن کانادا به کاهش آلودگی تا صفر تا سال ۲۰۵۰ خبر داد و گفت جوانان به رهبری امثال تانبرگ گفتگوها در مورد تغییرات آب و هوایی را بر عهده دارند. در وینیپگ، سینگ، طی سخنانش درباره ی برنامه های مرتبط با محیط زیست خاطرنشان کرد که تانبرگ چگونه قدرتمندانه با رهبران جهان صحبت می کند.

الیزابت می نیز اعلام کرد که در حال حاضر فقط یک رهبر درباره ی مسایل آب و هوایی در این سیاره وجود دارد که باید به صدای او توجه شود و آن گرتا تانبرگ است. گرتا تانبرگ با بغض و خشم و ناراحتی و اندوهی قلبی به رهبران جهان هشدار داد که تنها مساله ی مهم در این جهان زمینی است که بر روی آن زندگی می کنیم که در حال نابود شدن است.