شهروند- حلقه خواستگاری دیجای اسکوییرز سه ماه تمام در دل خاک در اعماق یک گلدان هویج، در حیاط خلوت خانه اش در نزدیکی دریاچه کورنر بروک مدفون بود. این حلقه ی الماس توسط نامزد و به همراه دانه های هویج در گلدان کاشته شد به امید اینکه دور کمر یکی از هویج ها از دل خاک بیرون زده و دیجای را شگفت زده کند. آرزویی که به واقعیت تبدیل شد.

دیجای می گوید هنگامی که در حال بیرون آوردن هویج ها از دل خاک بود، جان، نامزدش در کنارش ایستاده بود و به او می گفت که بسیار زیاد دوستش دارد. در همین هنگام او متوجه یک کمربند الماس نشان به دور یکی از هویج ها شد و تازه به عمق سورپرایزش پی برد.

جان حلقه را در ماه ژوئن در گلدان کاشته بود و تمام این ماهها با صبر و حوصله ی فراوان به آنها آب داده بود. دیجای می گوید که جان تمایل داشت او را سورپرایز کند و واقعا موفق شد و این چند ماه ارزش صبر کردن داشت. دیجای داستان خواستگاری اش را در صفحه ی مجازی اش در فیسبوک به اشتراک گذاشت و مورد استقبال فراوان واقع شده است.