دو نفر از هیئت علمی دانشگاه علوم و فن آوری NTNU که استخدام دائم بودند، به خاطر اتهام نقض اصول امنیتی سیستم داده های دانشگاه و احتمال دادن اطلاعاتی به ایران که می تواند به ساختن سلاح کشتار جمعی کمک کند، از کار تعلیق و پرونده آن ها در اختیار سازمان اطلاعات و امنیت نروژ قرار گرفت. در صورت تأیید سازمان اطلاعات نروژ، خطر اخراج از کار، این دو نقر را تهدید می کند.

آزمایشگاه ویژه تجزیه و تحلیل آلیازهای فلزی

مدیر ارتباطات پلیس امنیت نروژ به شبکه تلویزیون NRK می گوید: در بهار ۲۰۱۹ دانشگاه به ما خبر داد که احتمال انجام پژوهش های غیرمعمول در آزمایشگاه دانشگاه وجود دارد. پژوهش هایی که با قانون ارائه داده ها تناقض دارد.

این دو نفر به گروهی از پژوهشگران میهمان تعلق دارند که تبارشان ایرانی است. براساس اطلاعات دانشگاه، پلیس امنیت در پاییز ۲۰۱۹ برای تحقیق بیشتر در مورد نقض قانون کنترل ارائه داده ها، پرونده ای با دادستانی کاترین تونستاد شروع کرد.

تحقیقات در مرحله اولیه

پرسش اساسی این است که مطالعات مربوط به آلیاژهای فلزی خاص ممکن است اطلاعاتی را در اختیار ایران قرار دهد که در ساخت سلاح های کشتار جمعی یا ارائه اطلاعات یا وسایل مادی از اهمیت برخوردار باشد؟

در رابطه با این پرونده، دو کارمند در NTNU اکنون که دسترسی غیرمجاز به سیستم رایانه ای داشته اند به اتهام مشارکت در نقض قوانین داده ها متهم هستند. پس از بررسی های اولیه، بازجویی انجام شد و شواهد فنی به دست آمد که منتهی به اتهام این دو نفر شد. مسئول پرونده، هوگو باکن می گوید، تحقیقات در مرحله اولیه است و گمان می رود که زمان بر باشد.

این دو نفر در دانشکده مهندسی مکانیک و تولید فنی مشغول به کار بودند. اکنون از کار تعلیق و از وارد شدن به دانشگاه نیز منع شده اند تا از هرگونه دسترسی به سیستم های کامپیوتری و داده ها دور باشند. معاون تحقیق و ارتباطات دانشکده به نشریه دانشگاه می گوید: سال گذشته این دو نفر گروهی از پژوهشگران ایرانی را درست زمانی که احتمال نقض قوانین ارائه داده ها و ورود غیرقانونی به سیستم کامپیوتری دانشگاه رخ داده است، برای بازدید به نروژ دعوت کرده بودند که این گروه پژوهشگران میهمان در دانشگاه اقامت داشتند.

آزمایشگاه ویژه تجزیه و تحلیل آلیاژهای فلزی

معاون دانشکده مهندسی مکانیک می گوید: دو پژوهشگر دانشگاه و گروه میهمانان محقق ایرانی در یک بازه زمانی از یک واحد ویژه آزمایشگاه به نام «آزمایشگاه نانو-مکانیکی Nano-mekanisk-lab» استفاده می کردند.

او می افزاید: “در این آزمایشگاه امکان تجزیه و تحلیل پیشرفته از مواد مختلف وجود دارد. از جمله؛ خواص آلیاژهای فلزی مختلف و تعیین استحکام و سختی آنها.

مسئولین دانشگاه می گویند آخرین پژوهشگر میهمان، ژوئیه سال پیش نروژ را ترک کرده است. معاون دانشکده اعلام کرده که روال معمول برای دعوت پژوهشگران ایرانی به دانشگاه طی نشده است. زیرا هر دعوت نامه ای می بایست با امضای رئیس دانشگاه ارسال شود. چنین اقدامی پیش از ورود میهمانان به نروژ انجام نشده است.

آقای فوس، معاون دانشگاه تأکید می کند: “مدیریت با جدیت به این موضوع نگاه می کند. البته خوشبختانه هیچ نمونه دیگری مشاهده نشده اما روال کنترل پژوهشگران و میهمانان خارجی به شدت مراقبت خواهد شد. ما کشورهایی مثل ایران را به خوبی می شناسیم که برای به دست آوردن اطلاعات در مورد ساخت و تولید سلاح کشتار جمعی از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کنند. بدیهی است که ما در این مورد به طور آشکار و شفاف اطلاع رسانی خواهیم کرد و هر جا لازم باشد، برای حفظ کرامت انسانی خاموش خواهیم ماند. هر سیستمی باید بر اساس اعتماد متقابل باشد. نمی خواهم وارد جزئیات شوم اما می توانم بگویم با انجام بررسی های مقدماتی، در این مورد از اعتماد ما سوء استفاده شده است.”

افشای هویت

نشریه دانشگاه از آقای فوس خواست هویت دو نفری که اکنون تحت پیگرد قانونی قرار دارند را افشا کند تا آنها هم فرصت دفاع از خود و بیان دیدگاه شان  را داشته باشند. این درخواست از سوی دانشگاه پذیرفته نشده است.

در پاسخ چرایی خودداری از افشای هویت این دو نفر، معاون دانشگاه می گوید: “به عنوان کارفرما، وظیفه خود می دانیم از آنها تا زمانی که جرم شان ثابت نشده است، دفاع کنیم. به همین خاطر هم نه هویت شان را افشا می کنیم و نه در این زمینه به کسی کمک خواهیم کرد.