نه به انتخابات، نه به جمهوری اسلامی

هموطن گرامی !

دوم اسفندماه سال ۱۳۹۸ جمهوری اسلامی بار دیگر نمایش و معرکه “انتخابات” را در مسیری مهندسی شده و با امید به دست یابی به خواست های زیربه روی صحنه سیاسیِ حساس ترین و بحرانی ترین دوران حیات اش خواهد آورد.

۱- نشان دادنِ مشروعیت جمهوری اسلامی و رهبری آن، و ادعای این که مردم از رفتار و سیاست های جمهوری اسلامی و رهبری آن رضایت کامل دارند.

۲- تلاش برای اثبات این امر مهم که در جمهوری اسلامی نظر و آرای مردم محترم شمرده و به حساب می آیند، و نیز نمایش رعایت کردن ساز و کارهای دموکراتیک در حکومت اسلامی و مفهوم “مردم سالاری دینی” درعمل.

۳- انحراف افکارعمومی از خیزش آبانماه، پیامدهای این خیزش و نیز تنش آفرینی در منطقه و فاجعه سرنگون کردن هواپیمای مسافربری.

۴- تلاش برای تحت الشعاع قرار دادنِ اختناق، کشتار و جنایت هائی که  حکومت اسلامی مرتکب شده است

۵- دور زدن و توجیه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و دادن امید واهی به مردم برای حل این مشکلات در مجلس آینده.

۶- سرپوش گذاردن بردرگیری های جناح های حکومتی بر سر کسب قدرت و سود بیشتر.

هموطن عزیز!

در این “انتخابات” که آشکارا بار دیگرسوء استفاده از یکی از مظاهر و نمادهای دموکراسی را شاهد هستیم، در کنار فقدان حداقل شرایط و ویژگی ها ی یک انتخابات دمکراتیک، حربه دروغ و تقیه و توریه و خدعه  بیش از پیش به کار افتاده است تا بخشی از مردم میهنمان را نیز از ویژگی ها و خصائل “شهروندی” دورکنند و به پای صندوق های رای بکشانند. ارائه راهکارهای ” کلیدی” و آلوده به “شور جهادی”، تاکید روی قانونیت و ایرانیت با اتکا به وفاداری به نظام ولایت فقیه و قانون اساسی ارتجاعی در زمره عوامفریبی های حکومتی ست.

در حال حاضر دو دار و دستۀ درون حکومتی ( اصولگرایان و اصلاح طلبان) و زوائد رنگارنگشان در داخل و خارج از کشور، اصلی ترین کارگردانان این معرکه و نمایش هستند، دارو دسته هائی که به «نفرت المجالس ها» و «زینت المجالس های انتحاباتی” تقسیم شدنی اند.

در هیاهوی شلتاق های اسوهء خود خواهی و خود حق پنداری، سید علی خامنه ای، نباید نادیده گرفت که  “فراموش سپاری” ِ خیزش ها و دستاوردهای آن ها، از یک سو  و “حماسه “سازی های دروغین اقتصادی و” انتخابات” قلابی را ” حماسه سیاسی” جازدن از سوی دیگر، از ترفندهای همیشگی رهبر حکومت اسلامی بوده است.

هموطن عزیز!

شرکت درانتخابات اسفند ماه  بویژه در شرایط کنونی که جنایت ها و ناکارآمدی های این رژیم درعرصه بین المللی و داخلی افشا شده است می تواند به منزله حمایت مردم ایران از این حکومت و ادامه سیاست های ضد ملی اش تبلیغ شود. شرکت دراین انتخابات به معنی صحه گذاشتن بر ادامه فقر، بیکاری، اعتیاد، فحشا، سرکوب، زندان، شکنجه واعدام دگراندیشان و آزادیخواهان است.

روز انتخابات را در تداوم خیزش آبانماه، به روز خواست آزادی های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی اندیشه و بیان، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی تشکل های سیاسی، مدنی و صنفی  بخشی از آن را تشکیل می دهد بَدَل کنیم. راهی جز اتحاد و همبستگی و همراهی، و سازمان دادن خیزش های اجتماعی وجود ندارد.

عدم شرکت دراین “انتخابات” که از سوی چهار قدرتِ پایه گذارجمهوری اسلامی، ولایت فقیه، سپاه پاسداران، شورای نگهبان  و روحانیت  مهندسی شده است،  کم هزینه ترین اقدامی است که هر شهروند ایرانی می تواند در مخالفت با حکومت و رهبری خامنه ای که مسئول تمام بدبختی ها و فجایع است انجام دهد و در یک حرکت ملی، قدرت مردم ایران را برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به نمایش گذارد.

زنده باد آزادی، زنده باد عدالت

جمعی از حامیان، خانواده ها و تدوین کنندگان بیانیه ۱۴ نفر  

۱۱ بهمن ۱۳۹۸

۳۱ ژانویه ۲۰۲۰

……

تکثیر از “کمیته حمایت” از بیانیه تکمیلی ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی

سایت کمیته حمایت و ای- میل این سایت:

info@14nafar.com

ای- میل کمیته حمایت:

sedayeshoma@yahoo.com