تعدادی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر از سلولهای بند ۲۴۰ به بندهای عمومی زندان اوین منتقل شدند.

شهروند ۱۲۳۱  پنجشنبه ۲۸ می  ۲۰۰۹


 

مجموعه فعالان حقوق بشر: تعدادی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر از سلولهای بند ۲۴۰ به بندهای عمومی زندان اوین منتقل شدند.

پوریا پشتاره، بهنام ابراهیم زاده، کاوه مظفری، جلوه جواهری، نسیم عظیم زاده، افسانه عظیم زاده، محمد لطفی آذر، شریفه محمدی، امیر یعقوبعلی، رحمت کیازاده، غلامرضا خانی، منصور حیات غیبی، سعید نوری، محسن ثقفی، علیرضا ثقفی، شاپور احسانی، اسدالله پورفرهاد، یونس ارژنگ، یدالله اکبری، مهدی شاندیز و آیسان (نام خانوادگی نامشخص) افرادی هستند که به بندهای عمومی زندان اوین منتقل شدند. خانمها به بند ۳ نسوان و آقایان به اندرزگاههای ۷ و ۸ زندان منتقل شده اند.

همچنین جعفر عظیم زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و اشرفی (نام کوچک نامشخص) از بند ۲۴۰ زندان اوین به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شدند. این بند بازداشتگاه وزارت اطلاعات محسوب میشود.

شاهدان از وضعیت جسمی نامناسب زندانیان مذکور و بعضا مشاهده آثار به جای مانده از ضرب و شتم اطلاع میدهند.