شهروند- سازمان آمار کانادا اعلام کرد که نرخ بیکاری در کانادا به ۶.۶ درصد، یعنی کمترین میزان در بازه ای بیش از دو سال، رسیده است. این سازمان می گوید که بررسی ها نشان می دهد که افراد کمتری در کانادا به دنبال کار می گردند. افزایش تعداد ۱۵۳۰۰ شغل  توسط دولت کانادا در اوایل سال ۲۰۱۷ در این امر بی تاثیر نبوده است.

این آمار و ارقام به گفته ی کارشناسان نشان دهنده ی این موضوع است که اقتصاد کانادا در وضعیت رو به بهبودی قرار دارد. مشاهدات این سازمان نشان می دهد که بیشتر کسانی که در ماه فوریه ۲۰۱۷ به دنبال کار می گشتند توانسته اند در مشاغل تمام وقت استخدام شوند و تعداد کسانی که به دنبال کارهای نیمه وقت بودند کاهش یافته است.

مدیر بانک TD نیز تایید کرد که اقتصاد کانادا در حال بهبود است، اما این روند نیاز به زمان و کمک و حمایت بانک کانادا دارد. در این میان استان انتاریو از لحاظ موقعیت کار و مشاغل در بهترین حالت خود در طی ۱۴ سال اخیر قرار دارد و نرخ بیکاری نیز در این استان در بهترین حالت خود از سال ۲۰۰۷ است و این برای اهالی این استان خبر بسیار خوبی است.