میر حسین موسوی، یکی از دو نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه با انتشار برنامه اقتصادی خود اعلام کرد که …


شهروند ۱۲۳۱  پنجشنبه ۲۸ می  ۲۰۰۹


 

رادیو فرانسه: میر حسین موسوی، یکی از دو نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه با انتشار برنامه اقتصادی خود اعلام کرد که هدف او کاهش تورم، تقویت بخش خصوصی و استفاده از پول نفت برای توسعه اقتصادی است.

میرحسین موسوی در برنامه اقتصادی خود وعده داده که نرخ تورم را تک رقمی کند. او با اعلام این مطلب که در حال حاضر نرخ تورم کشور ٢۵٪ است، افزوده است که در واقع به همین میزان از قدرت خرید مردم نیز کاسته شده است. میرحسین موسوی در برنامه اقتصادی خود تصریح کرده است که اولویت حکومت او در صورت انتخاب شدن تقویت بخش خصوصی است و اینکه بخش خصوصی باید خود را برای ایفای نقشی مهمتر در ساختار تصمیم گیری کشور آماده کند.

 میر حسین موسوی در پایان گفته است که نباید پول نفت به شکل رانت در زندگی افراد وارد شود. او تأکید کرده است که درآمدهای نفتی باید صرف ایجاد اشتغال و واحدهای صنعتی به قصد افزایش تولید شود.

روز شنبه سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران ضمن اعلام پشتیبانی مجدد خود از نامزدی میرحسین موسوی گفت که میرحسین موسوی در صورت انتخاب شدن قصد دارد سیاست تنش زدایی را با جهان از سربگیرد.

همزمان با این سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از سیاست تنش زدایی دولت محمد خاتمی گفت: در سایه "سیاست تنش زدایی" ایران محور شرارت نامیده شد و این سیاست پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحقیری بی سابقه را به مردم ایران تحمیل کرد.