نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه می گوید روسیه قول داده است ظرف یک ماه نیروهای خود را از خاک گرجستان، به استثنای اوستیای جنوبی و آبخاز، خارج کند.


شماره ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸


 

بی بی سی: نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه می گوید روسیه قول داده است ظرف یک ماه نیروهای خود را از خاک گرجستان، به استثنای اوستیای جنوبی و آبخاز، خارج کند.

دمیتری مدودف رهبر روسیه پس از سه ساعت گفتگو با نیکولا سارکوزی گفت پس از آن که ۲۰۰ ناظر صلح اتحادیه اروپا در اوستیای جنوبی مستقر شدند خروج نیروهای روسیه از گرجستان صورت خواهد گرفت.

مدودف همچنین گفت باید به روسیه تضمین داده شود که گرجستان دوباره به زور متوسل نخواهد شد.

روسیه همچنین موافقت کرده که تا یک هفته دیگر یک ایستگاه مهم بازرسی خود در خارج بندر پوتی در خاک گرجستان را برچیند.

مدودف گفت در حالی که روسیه مفاد موافقت نامه صلح برای پایان مناقشه را رعایت می کند، گرجستان سعی دارد توانایی نظامی خود را افزایش دهد و آمریکا به این کار کمک می کند.

مدودف افزود مذاکرات بین المللی درباره امنیت منطقه از تاریخ ۱۵ اکتبر شروع خواهد شد.

این اظهارات پس از گفتگوی مدودف با نیکولا سارکوزی بود که به اتفاق ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مسکو رفته است.

رئیس جمهور فرانسه که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را در دست دارد، برای مذاکره با روسیه در مورد بحران گرجستان به مسکو رفته است.