هماهنگ سازی مالیات ها در انتاریو، قرار است از سال ۲۰۱۰ به اجرا گذارده شود. به همین منظور لازم است تا در مورد نتایج این هماهنگ سازی  …

شهروند ۱۲۳۱  پنجشنبه ۲۸ می  ۲۰۰۹


 

هماهنگ سازی مالیات ها در انتاریو، قرار است از سال ۲۰۱۰ به اجرا گذارده شود. به همین منظور لازم است تا در مورد نتایج این هماهنگ سازی بیشتر گفته شود تا آگاهانه تر به استقبال و یا احیاناً به اعتراض با آن روبرو شویم.

در برنامه هم آهنگ سازی مالیاتGST  و PST مخلوط می شود و دیگر مالیات به دو بخش مالیات استانی و دولت فدرال وجود نخواهد داشت. از این طریق کاغذبازی ها و محاسبه مالیات به سرعت و سهل تر انجام خواهد پذیرفت. اما یکی از مشکلات اصلی این طرح دامن گیر مردم و مصرف کنندگان است، زیرا در بسیاری از موارد مردم PST پرداخت نمی کرده اند، لیکن با شرایط فوق باید مالیات بیشتری پرداخت شود. با این طرح مصرف کنندگان انتاریویی باید در برخی کالاها و سرویس ها هشت درصد بیشتر از قبل مالیات پرداخت کنند و این مقوله هزینه های زندگی را افزایش می دهد.

کالاها و خدماتی چون بنزین، سوخت گرمایشی منازل، آب، برق، سرویس های شهرداری و دولتی، دستمزد وکلا، کمیسیون آژانس های املاک و هزینه حسابداری افزایش پیدا می کند. تمامی خدماتی که در منزل دریافت می شود، خدمات کارشناسانه و ساخت و ساز نیز شامل موارد فوق می شود. بدین ترتیب هزینه های یک خانوار به شدت افزایش می یابد.این قانون قشر کم درآمد را به شدت با بحرانهای مالی روبرو خواهد کرد. مردم انتاریو بدون افزایش درآمد موظف خواهند شد در بسیاری از کالاها هشت درصد بیشتر مالیات پرداخت کنند.کالاهایی چون لباس و وسایل نوزادان، نسخه، پوشک، برخی لوازم بهداشتی خانم ها شامل این یکی سازی مالیاتها نخواهد شد.  از سوی دیگر با افزایش قیمت بنزین لاجرم کالاهای دیگر نیز گرانتر خواهند شد.

در حال حاضر دالتون مک گینتی، نخست وزیر انتاریو و تیم اقتصادی او روی مقوله هماهنگ سازی مالیات و نتایج آن کار می کنند.شما می توانید با تماس با این افراد نقطه نظرات خود را بیان کنید، زیرا هنوز تا تصویب قطعی این قانون وقت باقی است تا مخالفان این طرح علیه آن مبارزه کنند.اگر این طرح را ناعادلانه می دانید آن را با دیگران در میان بگذارید و علیه آن مبارزه کنید.