بنا به گزارش روزنامه گزت به نقل از آرسی ام پی و آژانس خدمات مرزی کانادا یک محموله بزرگ کوکائین در بندر کوچک و کم ورفت وآمد «ولی فیلد» واقع در هفتاد کیلومتری غرب مونترال کشف شده است. کشتی حامل هشتاد و یک کیلو مواد مخدر روز دوم سپتامبر وارد آبهای کانادا شده، اما پس از کشف و ضبط محموله ی کوکائین، چهارشنبه نوزده سپتامبر در یک کنفرانس خبری  گزارش عملیات به نمایندگان رسانه ها داده شد.

این کشفی غیرعادی و بسیار بزرگ است و هرکسی بجز باندهای قاچاق مواد مخدر قادر به وارد کردن اینگونه محموله ها به کانادا و به بندر کوچکی که به طور متوسط سالیانه ۱۱۵ کشتی  در آن پهلو می گیرند، نیست. مثلا بندر مونترال سالیانه به طور متوسط ۲۴۰۰ کشتی به آن وارد می شود. آلن سوپرنانت معاون آژانس خدمات مرزی کانادا گفته است، مقصد این کوکائین ها تورنتو و ونکوور بوده است.

چهار نفر در ارتباط با این محموله تحت تعقیب قرار گرفتند که دو نفر به سبب نبودن مدارک و مستندات آزاد شدند، اما دو نفر دیگر که یکی فیلیپینی و دیگری اهل اسکاربوروی تورنتو هستند، زندانی شده اند. این دو برای اتهاماتشان یکبار به دادگاه فرستاده شده اند و پرونده آنها هنوز در دست بررسی است.

محموله پس از اینکه یک سگ پلیس با بو کشیدن، آن را در کشتی پیدا کرده، بوسیله ماموران مرزی کشف شده است. بر حسب توضیحاتی که در کنفرانس خبری داده شد، کوکائین ها که در چندین کیسه بودند در جایی بسیار غیرقابل دسترسی جاسازی شده بوده اند. طوری که برای بیرون آوردن آن از ماموران آتش نشانی ولی فیلد کمک گرفته شده است. ولی فیلد بندر مقصد مواد خام معدنی وارداتی به کاناداست و این کشتی هم بارش آلومینیوم بوده است. تحقیقات آرسی ام پی برای اینکه دریابد حمل این کوکائین ها به باندهای بزرگ قاچاقچی ارتباط دارد یا نه، ادامه خواهد داشت.