وبینار کمک دولتی کانادا به صاحبان مشاغل

سه شنبه ۲۸جولای ۱بعداظهر تا ۲ بعدازظهر

این برنامه به زبان فارسی با اپلیکیشن زوم ارائه خواهد شد.

اگر علاقمند به شرکت در این برنامه هستید از طریق ایمیل زیر ثبت نام نمایید:

info@iwontario.com