شهروند- دولت محافظه کار انتاریو براد بلر، معاون رئیس پلیس انتاریو، را به دلیل انتقاد به برخی از عملکردهای داگ فورد اخراج کرد. براد بلر هفته ی گذشته تهدید کرده بود که به دلیل هزینه ی خودروی سفارشی داگ فورد  و احتمال انتصاب رون تاورنر (Ron Taverner) ، دوست داگ فورد، به عنوان رئیس پلیس انتاریو، به دادگاه شکایت خواهد کرد. 

بلر از طریق دادگاه از یک وکیل استانی خواسته بود که درباره ی هر دوی این شبهات تحقیق کند و اطلاعاتی را در زمینه ی خودرو ون درخواستی داگ فورد در اختیار ایشان قرار داده بود.

رهبر حزب نیودمکرات انتاریو، آندریا هورواث، در جلسه ی روز دوشنبه به این اخراج اعتراض کرد و اعلام کرد که بلر به دلیل انتقاد به داگ فورد اخراج شده است و این تصمیم روز بسیار بدی را در تاریخ انتاریو رقم زده است.

داگ فورد می گوید که بلر با سخن گفتن از احتمال انتصاب تاورنر قوانین را زیر پا گذاشته است. انتصاب تاورنر به سمت جدید فعلا و تا زمان به نتیجه رسیدن تحقیقات به تعویق افتاده است.